• +90 312 566 22 32
  • bilgi@kariyerkoleji.com.tr

DRAMA ATÖLYESİ

DRAMA ATÖLYESİ


Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu öğrencilerde; merak uyandırma ve plânlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama basamaklarını özümseyerek yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Okulumuzda ana sınıfı, 1. ,2. ,3. ve 4. sınıflarda drama eğitimi verilmektir. Bu eğitimle öğrencilerimiz;

  • Öz bilinç ve özyönetimini geliştirir.
  • Özgüven kazanarak kendilerini doğru ifade eder.
  • Drama yoluyla yaratıcılıklarını ve estetik duygularını geliştirir.
  • Algı alanını genişletip ilgi ve yeteneklerini geliştirir.
  • Kendileri ve çevreleri ile iletişim ve etkileşim kurar.
  • Drama yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve imgelem gücünü geliştirir.
  • Gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve imgelemlerini drama tekniklerini kullanarak ifade eder.
  • Kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı ve bilinçli olur.
  • Drama yaşantısının somut olarak duyumsanmasıyla soyut ve etik kavramları anlamlandırır.

Connect with: