• +90 312 566 22 32
 • bilgi@kariyerkoleji.com.tr

Değerlerimiz

Kariyer Eğitim Kurumları’nın; markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarıya odaklıdır.Özel Kariyer Koleji’nde;Çalışmaktan zevk alan, başarılarından sevinç duyan, öz sevgisi ve çevresine olan saygısı gelişmiş, artı değerler taşıyan, mutlu ve vizyon sahibi bireyler yetiştirilir.
 • -Öğrencilerimiz; kazandıkları bilgileri, becerileri ve özgüvenleriyle, sınav ve gelecek kaygısı yaşamayan bireyler olarak hayata atılırlar.
 • -Bilim öğretilir, “yapıcı disiplin”den taviz verilmez.
 • -Öğrencilerimizin çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri sağlanır, kültür – sanat yoğunlukla yaşanır ve yaşatılır.
 • -Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirilir.
 • -Planlı etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin birlikte çalışma ve kendi kendilerini kontrol etme becerileri kazanmaları sağlanır.
 • -Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek ortak projeler yürütülür.
 • -Uzman ve topluma mâl olmuş kişilerden oluşan, bilim, sanat ve kültür kurullarıyla öğrencilerin birlikte çalışmaları sağlanır.
 • -Öğrencilerimiz, yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek durumda mezun olur.
 • -Öğrencilerimiz; bilim ve sanat etkinlikleri ile doğal ve sosyal etkinlikleri, yaşama dair mekânlarda “yaparak ve yaşayarak” gerçekleştirir.
 • -Ailelerimiz, eğitim – öğretimin bir parçasıdır ve yerleşkemiz, ailelerimizin de spor, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilecekleri bir yaşam alanıdır.
Değerlerimiz

10 Kasım ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI.

Connect with: