• +90 312 566 50 21
 • info@kariyerkoleji.com

Hakkımızda

Kariyer Koleji

Kariyer Eğitim Kurumları’nın; markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarıya odaklıdır.Özel Kariyer Koleji’nde;Çalışmaktan zevk alan, başarılarından sevinç duyan, öz sevgisi ve çevresine olan saygısı gelişmiş, artı değerler taşıyan, mutlu ve vizyon sahibi bireyler yetiştirilir.

 • Öğrencilerimiz; kazandıkları bilgileri, becerileri ve özgüvenleriyle, sınav ve gelecek kaygısı yaşamayan bireyler olarak hayata atılırlar.
 • Bilim öğretilir, “yapıcı disiplin”den taviz verilmez.
 • Öğrencilerimizin çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri sağlanır, kültür – sanat yoğunlukla yaşanır ve yaşatılır.
 • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirilir.
 • Planlı etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin birlikte çalışma ve kendi kendilerini kontrol etme becerileri kazanmaları sağlanır.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek ortak projeler yürütülür.
 • Uzman ve topluma mâl olmuş kişilerden oluşan, bilim, sanat ve kültür kurullarıyla öğrencilerin birlikte çalışmaları sağlanır.
 • Öğrencilerimiz, yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek durumda mezun olur.
 • Öğrencilerimiz; bilim ve sanat etkinlikleri ile doğal ve sosyal etkinlikleri, yaşama dair mekânlarda “yaparak ve yaşayarak” gerçekleştirir.
 • Ailelerimiz, eğitim – öğretimin bir parçasıdır ve yerleşkemiz, ailelerimizin de spor, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilecekleri bir yaşam alanıdır.
2200
Öğrenci
250
Profesyonel Öğretici
25.000
Mezun Öğrenci

Velilerimiz ve Öğrencilerimizin

Okulumuz İle İlgili Düşünceleri

Connect with: